Dezinfekantas rankų 4 litrai

40.00 

Naudojant tiksliai pagal naudojimo intsrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCOV) virusas.

Veiklioji medžiaga: denatūruotas etilo alkoholis 80% tūrio, CAS Nr. 64-17-5 EB NR. 200-578-6. Sudėtyje yra glicerino, vandenilio peroksido. Prieš naudojimą  perskaityti naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą. Biocido autorizacijos liudijimas 2020-03-05 Nr. VKE-88. Naudojimas: užpilkite dezinfekanto ant delno, padenkite visą rankų paviršių ir trinkiterankas, kol nudžius.

TIK IŠORINIAM NAUDOJIMUI. VENGTI KONTAKTO SU AKIMIS. Skystis ir garai labai degūs. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje ir vėsioje vietoje. Tuščią talpyklą išmesti  į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.

NAUDOJIMAS: užpilkite dezinfekanto ant delno, padenkite visą rankų paviršių ir trinkite rankas, kol nudžius.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptisį gydytoją. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. 852 362 052 8 687 53378 arba kreiptis į gydytoją.

Galioja: Tinka naudoti  2 metus nuo pagaminimo datos , nurodytos ant pakuotės

Šis produktas: Dezinfekantas rankų 4 litrai
40.00 
40.00 
6.60 
6.90 
Produkto kodas: 4770053240017 Kategorijos: , ,

Aprašymas

Pagamintas pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos rekomenduojamą formulę. naudojant tiksliai pagal naudojimo intsrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCOV) virusas

Atsiliepimų dar nėra.

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.